logo.png, 263kB
Valná hromada mikroregionu Litavka

Zveme vás na veřejné zasedání Valné hromady DSO Mikroregionu Litavka, které se bude konat ve čtvrtek 7. 12. 2022 v zasedací místnosti MěÚ Zdice.

Přiložené dokumenty:

Zveřejněno (25. 11. 2022)

Valná hromada mikroregionu Litavka

Valná hromada svazku obcí "Mikroregion Litavka" schvaluje dne 30. 6. 2022 zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Litavka za rok 2021.

Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Litavka za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Valná hromada svazku obcí "Mikroregion Litavka" schvaluje dne 30. 6. 2022 závěrečný účet DSO Mikroregion Litavka za rok 2021.

Valná hromada svazku obcí "Mikroregion Litavka" schvaluje dne 30. 6. 2022 smlouvu se společností AUDIT OBCE s.r.o na rok 2022 na přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Litavka.

Zveřejněno (30. 6. 2022)

Valná hromada mikroregionu Litavka

Zveme vás na veřejné zasedání Valné hromady DSO Mikroregionu Litavka, které se bude konat ve čtvrtek 30. 6. 2022 v zasedací místnosti MěÚ Zdice.

Přiložené dokumenty:

Zveřejněno (13. 6. 2022)

Celkové porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2021

Přiložené dokumenty:

Zveřejněno (26. 5. 2022)

Činnosti pro Mikroregion Litavka

Přiložené dokumenty:

Zveřejněno (21. 3. 2022)

Valná hromada mikroregionu Litavka

Valná hromada svazku obcí "Mikroregion Litavka" schválila dne 21. 12. 2021 řádný rozpočet DSO Mikroregion Litavka na rok 2022. Rozpočet DSO Mikroregion Litavka na rok 2022 je schválen jako vyrovnaný.

Valná hromada svazku obcí "Mikroregion Litavka" schválila dne 21. 12. 2021 střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Litavka na roky 2023-2024.

Valná hromada svazku obcí "Mikroregion Litavka" schválila dne 21. 12. 2021 paní Helenu Nejedlou jako nového člena Valné hromady a Správní rady Mikroregionu Litavka.

Přiložené dokumenty:

Zveřejněno (31. 1. 2022)


2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010